Данъчно представителство и митници ASD Group АСД Груп Франция АСД Груп Великобритания АСД Груп Германия АСД Груп Италия АСД Груп Испания АСД Груп Холандия АСД Груп Полша АСД Груп Република Чехия АСД Груп Унгария АСД Груп България АСД Груп РУМЪНИЯ АСД Груп СЛОВАКИЯ АСД Груп Португалия АСД Груп Мароко АСД Груп Китай АСД Груп Канада АСД Груп Швейцария
Данъчен агент за Вашата дейност в Европейския Съюз!
начало нашите услуги нашите агенции контакт АСД Груп
АСД Груп

Начало АСД УЪРЛД ТАКС БЪЛГАРИЯ EOOД (Данъчният агент за вашата дейност в Европейския Съюз)

HOB
Нашите услуги в Хонконг
ДДС склад в Италия
Cross Trading Китай
контакт

За повече информация може да се свържете с нас по телефон от понеделник до петък, от 9:00 до 17:00 ч.

контакт АСД Груп
нашите агенции

Кликнете върху иконата по-долу, за да видите разположението на нашите агенции в Европейския Съюз и света.

Нашите агенции

АСД Груп има удоволствието да обяви отварянето на своите нови офиси в:
- БЪЛГАРИЯ
- ДАНИЯ

Каним Ви да се свържете с нас за повече информация относно услугите, които предлагаме в тези страни.

Снимка митнически формалности
Имате нужда от помощ?

Европа отвори врати за вас, АСД Груп ви помага да преминете през тях!

Едно лице за контакт: 28 европейски страни!
Всички решения...

Независимо от сферата ви на дейност, АСД Груп е до вас за всички данъчни, митнически и социални формалности.

начало АСД ГрупВсички дейности в рамките на общността пораждат задължения – за обикновените доставки между две данъчно задължени лица трябва да се изготви Интрастат декларация или ДТС (декларация за търговия със стоки) за доставка за доставчика и Интрастат декларация или ДТС за придобиване за клиента.

За различните страни праговете на задължения са определени от страните членки и в случай, че прагът е преминат, Интрастат декларациите или ДТС стават задължителни.

Освен Интрастат декларацията или ДТС, се налагат данъчни задължения, ако извършвате операции, различни от обикновена вътреобщностна доставка между две данъчно задължени лица: извършване на услуги в рамките на общността, покупка и препродажба в една държава, продажби франко завода, облагаеми тристранни операции, дистанционна продажба, и др... В някои страни тези операции остават подложени на данъчни задължения и вие имате възможността да посочите данъчен представител или акредитиран представител за изпълняване на задълженията по данъчно представителство вместо вас.

С присъствието си в страни от Европа, АСД Груп се превръща в необходим партньор за управляване на взаимната връзка на данъчните и митнически задължения между европейските страни, в които, нека да припомним, действат различни правила.

АСД Груп подава и с искове за възстановяване на ДДС или връщане на ДДС в много държави членки. Искът за възстановяване на ДДС или връщане на ДДС, който поверявате на местната агенция на АСД, се ръководи от Вашия координатор в сътрудничество с местната агенция на страната, в която е подаден искът за възстановяване на ДДС, което цели да Ви се гарантира възстановяването на ДДС с присъствието на местен сътрудник, който е във връзка с местните данъчни служби.

Можете да възстановите вашия ДДС с помощта на групата
ни във всяка една страна от Европейския съюз.

АСД Груп е специализирана в управлението на международната търговия за данъчните, социални и митнически формалности. Ние предлагаме на клиентите си пакет от услуги, позволяващ извършването на всички възможни операции в Европейската общност: възстановяване на ДДС, данъчно представителство, декларация за търговия със стоки (ДТС), местно представителство, одит...

Още от нейното създаване, желанието на нашата група е да покрие цялата територия на Европейския съюз, за да можем да улесним достъпа на нашите клиенти до него, работейки за тях на принципа „едно гише“. По този начин нашите клиенти общуват само със съответната местна агенция, от която получават цялата необходима информация и на която предоставят всички свои задължения – едно лице за контакт, което работи съвместно с всички агенции на АСД, разположени в страните, с които клиентът работи.

Освен това, целта на АСД груп е да използва вътрешната си мрежа за повишаване качеството и понижаване стойността на предлаганите услуги. В практиката установихме, че мрежа от партньори не е най-добрата възможност за развитие на бизнес като нашия – данъчно представителство и интрастат, тъй като той изисква двустранна организация и общ инструмент за управление (интранет) – нещо, което не е възможно да бъде осъществено с външни партньори. Тази организация има благоприятни последици върху разходите за обработка, чрез обединяване на вложения труд и мониторинг.

Години наред АСД Груп развива агенциите си чрез подготовка на местни специалисти във всяка сфера от своята дейност (акредитиран представител, данъчен представител, възстановяване на ДДС и всички останали услуги...), което сега ни позволява да бъдем международен екип, който постоянно обменя опит върху директивите на ЕС и пренасянето на тези директиви в националните закони на държавата, в която е разположена съответната агенция. Това богатство можем да придобием с дух на група и дългогодишен опит в тези области.

АСД Груп се простира извън границите на ЕС със своите агенции в Швейцария, Мароко, Китай, Хонконг и Канада. Главната цел на тези агенции е да бъдат близо до клиентите, да събират и обменят информация, да подбират и окомплектоват необходимите документи за подготовка на искове на местния език (искове за възстановяване на ДДС, данъчно представителство, местно представителство, създаване на дружество...).

Светът се променя, формират други групи от държави, подобни на Европейския съюз – например в Азия. АСД Груп иска да бъде сред първите в тези региони, да приложи най-доброто от своя опит, да разшири услугите си и да помогне на клиентите, които искат да излязат на международни пазари. Нашите услуги вече са активни в някои от тези страни.

Предизвикателството е голямо, сложността е разбираема предвид мултимодалността на законите, но АСД е динамична група, която се стреми да се развива и влага средства, за да бъде в състояние да обслужва своите клиенти и да отговори на техните очаквания.
 

| НАЧАЛО | НАШИТЕ УСЛУГИ | НАШИТЕ АГЕНЦИИ | КОНТАКТ |

Copyright 2009-2015 АСД Груп
Централен офис: 310, rue du Vallon - BP 203 - 06904 Sophia Antipolis Cedex - France
Tел.: +33 (0) 492 380 805 - Факс: +33 (0) 492 380 527

Правни данни